Koncerty

04.09.2021 - Walz in Black ::: 20 rokov 

Hopkirk Club, Karpatská 2, 81105 Bratislava

11.09.2021 - Michalrun

Dúl Michal, ČSA 413/95, 71500 Ostrava. Czech Republic

18.09.2021 - GardenParty Sládkovičovo

St. reštaurácia u Berty, Sládkovičovo